Banken

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren hebben banken veel veranderingen doorgemaakt. Sinds 2008 zijn Nederlandse banken kleiner geworden en focussen zich meer op de Nederlandse thuismarkt. Banken zijn bezig met een grote digitaliseringsslag om het kostenniveau te verlagen en tegelijkertijd klanten beter te bedienen.

Aanscherping van wet- en regelgeving zorgt voor hernieuwde verantwoordelijkheden richting relaties: Er moet vaker contact gelegd worden met klanten en dit moet beter vastgelegd worden. Voorbeeld daarvan is het dossier aflossingsvrije hypotheken.

Naast de aanscherping van wet- en regelgeving heeft de bankensector te maken met een toename van het aantal nieuwe toetreders zoals FinTech- en BigTech-bedrijven. Nieuwe spelers en bestaande banken ontwikkelen - al dan niet in gezamenlijkheid - innovatieve business modellen met nieuwe (technologische) toepassingen voor klanten.

Ontwikkelingen als PSD2, blockchain en chatbots zorgen voor nieuwe kansen (en soms bedreigingen) voor de bankensector. Zelf experimenteren met deze mogelijkheden is een must om deze zaken blijvend te kunnen inschatten en inzetten.


Wat doen wij met deze ontwikkelingen?

Future of Finance is als Fintech gespecialiseerd in het efficiënt en klantvriendelijk uitvoeren van klantcontact. Onze adviseurs werken professioneel en door middel van ons platform Finly borgen wij tevens dat alle contactmomenten en keuzes van klanten goed uitgevoerd en vastgelegd worden. U bent verzekerd van correcte, volledige en tijdig uitgevoerde klantcontacten met een gegarandeerde, hoge kwaliteit. En: u houdt zelf het toezicht en de controle.

Future of Finance heeft oplossingen voor specifieke dossiers zoals de problematiek rondom aflosvrije hypotheken. Processen gebaseerd op onze ervaring met duizenden adviezen op het gebied van hersteladvies voor verzekeraars dienen als basis voor processen t.b.v. het dossier aflossingsvrij. Zie hiervoor businesscase Vivat Verzekeringen.

Onze visie is dat elke succesvolle organisatie bestaat uit de juiste afstemming van mensen en software. Future of Finance kan Minimal Viable Companies inrichten waarmee Banken nieuwe proposities snel kunnen toetsen aan de markt. Voor een Minimal Viable Company bepalen we welke minimale processen, mensen (rollen) en software je nodig hebt om live te gaan. Vervolgens is het: “release early, release often” op weg naar de perfecte product/markt fit!