Klantcases

Hersteladvies

De professionals van Future of Finance hebben een unieke positie verworven bij diverse marktpartijen op het gebied van hersteladvies via de webcam. De oorsprong van ons bedrijf ligt in het hersteladvies-traject. Het door Future of Finance zelf ontworpen hersteladvies-proces is getoetst door de Autoriteit Financiële Markten. Het heeft aantoonbaar bewezen dat hersteladvies efficiënt en daarmee kostenvriendelijk kan worden uitgevoerd. Tegelijk wordt ook het klantvertrouwen hersteld en staat de relatie weer open voor het aanbieden en bespreken van nieuwe producten.

Bestaande situatie:

Momenteel stelt de politiek zich op het standpunt dat een portefeuille pas is hersteld als er tenminste een meerderheid van de polissen is omgezet naar een alternatief product. In de wandelgangen circuleren de percentages 35 % - 65 % waarbij er dus pas bij 65 % daadwerkelijk omgezette polissen wordt uitgegaan van 'voldoende geactiveerd'. Realiseerden zich alle partijen deze opvatting wel voldoende bij de start van die activering? Naast kwantitatieve verwachtingen heeft de politiek ook kwalitatieve verwachtingen. Deze worden getoetst door de AFM. Deze kwalitatieve verwachtingen stellen specifieke voorwaarden aan het hersteladvies-rapport. Alleen met diepgaande kennis van de materie kan een organisatie de juiste managementbeslissingen maken betreffende hersteladvies.

Oplossing:

Future of Finance heeft de kennis in huis om dit procesmatig en inhoudelijk met de juiste adviseurs competent en klantvriendelijk uit te voeren. Met de professionals van Future of Finance kunt u lastige dossiers weer omvormen tot kansrijke dossiers. Weergegeven in een compliant verslaggeving.

Zorgplicht hypotheken

In de jaren 80, 90 en 2000 zijn hypotheken afgesloten zonder de verslaglegging die momenteel norm is. In het recente verleden is echter al vaker uitgesproken dat ook deze dossiers alsnog compliant moeten worden gemaakt. Het lange-termijn karakter van de hypotheek veronderstelt een zeker onderhoud. Daarnaast telt de maatschappelijke impact van het onvoldoende zicht hebben op de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding en pensioenbreuk. Verder leidt onvoldoende aflossingscapaciteit tot een bijzondere zorgplicht bij zowel intermediair als aanbieder. Ook hier speelt weer dat veel hypotheekzaken eerder zijn geadviseerd door niet meer te traceren adviseurs.

Bestaande situatie:

De zogenaamde 'wezen-portefeuille' in hypothekenland is groot. In verschillende interne onderzoeksrapporten van banken en verzekeraars wordt dit als een probleem benoemd. De portefeuille moet op middellange termijn geheel compliant worden gemaakt. Echter, de wijze waarop is het punt van discussie. De crisis en de daarbij behorende krimp in het eigen personeelsbestand heeft er vaak voor gezorgd dat dit is blijven liggen. De tijd van afwachten is voorbij. Daarom moet er nu structureel aan de bestaande portefeuille worden gewerkt.

Oplossing:

Future of Finance levert toegewijde webcamadviseurs en denkt mee over de meest efficiënte processen om uw hypotheekportefeuille te veranderen in een winstgevend en toekomstbestendig product. Wij doen dit door het systeem en de verslaglegging te laten implementeren door eigen projectmanagers met kennis van de materie. Uw organisatie kan vervolgens zelf kiezen: Future Of Finance levert het hele projectteam of wij geven uw eigen team systeemtraining.

Resultaat:

Future of Finance gaat resultaatverantwoordelijkheid niet uit de weg als zij naast de mensen ook het project helpt vorm te geven. In de trajecten waarbij Future of Finance betrokken was is dit bewijs ook daadwerkelijk geleverd. Graag bewijzen wij met u dat Closed Books weer Open Books worden.
En ook hier ondersteund door een duidelijke, compliant verslaggeving.

Closed Books

Future of Finance richt zich met haar webcamapplicatie primair op service richting klant. Altijd is het doel om de klant centraal te zetten en de langetermijnrelatie te bestendigen. Bij Closed Books portefeuilles speelt ook het compliant maken van de dossiers een centrale rol. Onze adviseurs focussen zich dus op de service en compliancy, alsmede het bestendigen van de relatie met uw klant.

Situatie:

In de jaren 80, 90 en begin 2000 zijn er tal van computersystemen in gebruik genomen bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs die inmiddels aan vernieuwing toe zijn. Bij de opkomst van unit linked en universal linked producten werden veelal bedrijfsvreemde systemen gekocht met oneindige, variabele mogelijkheden. Zo ontstonden duizenden producten en werd daarbinnen weer maatwerk geleverd. Dit gebeurde zowel in de particuliere als in de bedrijfsmatige omgeving, bij bijvoorbeeld pensioenen.
Het omzetten van deze informatie naar moderne systemen met andere kostenstructuren is een uiterst precies en tijdrovend proces. Het vereist persoonlijke aandacht en moet direct gepaard gaan met compliant processen die de toets van de toezichthouder kunnen doorstaan.
Naast de automatiseringsproblematiek speelt ook dat het distributiekanaal intermediair onder druk staat. Veel van de zogenaamde Closed Books zijn afkomstig van niet meer bestaande aanspreekpunten, om welke reden dan ook. De toezichthouder legt dan de verantwoordelijkheid voor het compliant maken van de dossiers bij de aanbieder. Op deze wijze krijgt iedere aanbieder een grote zorgplicht opgelegd die vooraf nooit begroot is.

Oplossing:

Future of Finance levert webcamadviseurs en denkt mee over de meest efficiënte processen om relevante onderdelen uit uw Closed Books-portefeuille te veranderen in een winstgevende en toekomstbestendige producten. Wij doen dit door het systeem en de verslaglegging te laten implementeren door eigen projectmanagers met kennis van de materie. Uw organisatie kan vervolgens zelf kiezen: Future Of Finance levert het hele projectteam of wij geven uw eigen team systeemtraining.

Resultaat:

Future of Finance gaat resultaatverantwoordelijkheid niet uit de weg als zij naast de mensen ook het project mee helpt vorm te geven. In de trajecten waar Future of Finance betrokken was is dit bewijs ook geleverd. Graag bewijzen wij samen met u dat Closed Books weer Open Books worden.

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Het gaat om ingrijpende wijzigingen in Wet- en Regelgeving met daarbij behorende overgangsregelingen. Maar ook de algemene tendens dat bij de klant moet worden getoetst op het werkelijke begrijpen van de getroffen regelingen. Dat maakt dat Future of Finance met haar online webcamadvies en adviseurs bij uw organisatie een grote toegevoegde waarde biedt.

Bestaande situatie:

Er is sprake van verlaagde opbouwpercentages, aangepaste premiestaffels, verschuivende pensioendata, een opschuivende AOW en nog veel meer. De pensioenconsument moet worden geïnformeerd en krijgt hiervoor stapels papier en evenzoveel websites en invulformulieren. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat dit niet tot werkelijk begrip leidt bij de werknemers.

Oplossing:

Future of Finance heeft diepgaande kennis van pensioencommunicatie in huis. Door werknemers de mogelijkheid te geven via een online agenda zelf een communicatiesessie in te plannen via de webcam, waarbij op klantniveau de eigen regeling wordt toegelicht, combineren wij efficiency met werkelijk begrip van en voor de pensioensituatie.

Ook een oplossing voor uw uitdaging? Neem contact met ons op