Verzekeraars

Ontwikkelingen

Als verzekeraar opereert u in een veranderende markt. Of het nu gaat om schade, inkomen, leven of pensioen, of u een direct writer bent of een intermediairsverzekeraar.

De verzekeringssector krijgt dankzij de groei van de economie iets meer lucht. De solvabiliteit van de schade- en levensverzekeraars is gestegen en ligt ruim boven het vereiste niveau. Wel hebben verzekeraars te maken met verzadigde en krimpende markten, lage rente en gestegen kosten als gevolg van regelgeving. Die effecten zijn overal te merken, maar de mate waarin verschilt per branche.

Het digitaliseren van bestaande processen is absoluut noodzakelijk voor operational excellence en kostenbesparing. Hierbij dient het klantcontactproces niet vergeten te worden. Wij merken dat naast operational excellence ook customer intimicay sterk verbeterd kan worden door goede inzet van digitale mogelijkheden.

Schade: Betere resultaten

Het premievolume van de schadeverzekeraars steeg en lag in 2017  op 12,6 miljard euro. Vooral de branches motor en brand (opstal- en inboedel) droegen bij aan de stijging. Desalniettemin zoeken schadeverzekeraars en intermediairs continu naar andere/beter methodes om klantcontact te verbeteren. Dit kan gaan om een efficiënt proces voor de grotere (keten) klanten of juist een goed model om kleinere klanten rendabel te bedienen.

Leven: premievolume daalt

De Nederlandse levensverzekeraars, die onder meer de pensioenregelingen voor miljoenen klanten verzorgen en uitkeren, houden last van de lage rente en concurrentie. Het premievolume daalde, vooral door een dalende leven individueel markt. Dat het resultaat positief is, komt door de beleggingsopbrengsten, vrijval van technische voorzieningen en dalende bedrijfskosten. Op individueel leven producten lag de laatste jaren grote druk om hersteladvies te geven op in het verleden geadviseerde polissen. Hiervoor zijn forse operaties opgezet om klanten te activeren, informeren en adviseren over hun bestaande producten.

Inkomen: positief resultaat

Inkomensverzekeraars dragen het risico voor werkgevers en zelfstandig ondernemers en zetten via preventie en re-integratie in op een spoedige werkhervatting van de werkenden. Inkomensverzekeraars zien het premievolume iets dalen – vooral bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Het resultaat blijft positief. De beleving bij veel ondernemers is nog steeds dat dit een dure verzekering is. Echter met inzet van de juiste processen kan deze belangrijke dekking tegen een reëel investering aangeboden worden.


Wat doen wij met deze ontwikkelingen?

Uiteraard zorgen (deels) digitale processen voor lagere kosten, voor operational excellence, positieve klanten en medewerkers. Dit is echter tegenwoordig niets meer dan een randvoorwaarde die moeilijk om te zetten is in een concurrentievoordeel op lange termijn. Steeds meer verzekeraars realiseren zich dat innovatie van klantcontact de volgende fase is van de digitale transformatie. Wij helpen u hiermee. Op het gebied van schade hebben wij mooie successen geboekt met Aon, Univé en ABN AMRO Verzekeringen. Klik hier voor de businesscase met Aon. Op het gebied van leven hebben wij grote adviesprojecten gedraaid waarbij wij meer dan 20.000 adviezen per jaar gaven, uiteraard zeer efficiënt en klantvriendelijk ingericht. Kijk hier voor de businesscase hersteladvies. Ook op inkomen (bijv. AOV) zijn wij actief op diverse onderdelen van dit proces. Denk hierbij aan onderdelen zoals het samen invullen van gezondheidsverklaringen (MOVIR) of volledige outsourcing van het AOV adviestraject voor grote intermediairs.