Consultancy

U wilt excelleren op het gebied van klantcontact. U wilt dagelijks complimenten krijgen van uw klanten omdat hun verwachtingen zijn overtroffen. En wij, wij vinden het gaaf om u daarbij helpen. 

Omzet verhogen, (relatieve) kosten verlagen en risico’s beperken zijn in onze ogen de drie belangrijkste pijlers van een bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier om dit te realiseren hetzelfde is: Happy klanten! Happy klanten willen namelijk meer producten afnemen, worden in één keer goed geholpen en daar heb je regelmatig contact mee dus de producten zijn passend.

Echter, de combinatie van de snelheid waarop technologische innovaties elkaar opvolgen en de continue veranderende omgeving van uw klant zorgen voor een hefboomeffect: Uw klanten worden steeds veeleisender en de verrassing van vandaag is de verwachting van morgen. 

Het vraagt om excellente klantreizen waar klanten op elk moment een glimlach van krijgen. Excelleren gaat niet vanzelf. Persoonlijke contactmomenten zijn schaars en op die momenten wil je emotionele betrokkenheid en authentieke interactie creëren. Vaak digitaal, maar toch dichtbij. Het vraagt om inzicht in wat beter kan en concrete oplossingen om die verbeteringen te realiseren. Gebaseerd op feiten en cijfers. Met heldere doelen, gericht op een concrete en meetbare opbrengst. Zonder luchtfietserij.

Onze ervaring is dat de softe kant van verbeterslagen vaak onderbelicht zijn, terwijl juist dát aspect van groot belang is voor de borging en duurzaamheid van de oplossing. Met onze aanpak besteden we hier in elke fase aandacht aan. Het resultaat: meer en beter inzicht in de knelpunten, eenduidige en gestructureerde communicatie, verhoogde betrokkenheid, draagvlak en begrip van de nieuwe werkwijze. 

Onze klanten kiezen voor onze consultants omdat wij:

- Bewezen resultaten bij grote opdrachtgevers hebben;
- Hoogopgeleide consultants met veel ervaring hebben;
- Specialistische kennis van diverse nichemarkten hebben;
- Een pragmatische aanpak hebben: Wij brengen strategie in de praktijk.

Wij hebben zelf voor verschillende projecten meer dan 20.000 ‘advies op afstand’ gesprekken gevoerd. Op basis van deze ervaring hebben wij de pragmatische aanpak van 7 stappen ontwikkeld waardoor u van succes verzekerd bent:

1.       Inventarisatie
Samen gaan wij om tafel of achter de webcam om te inventariseren wat u bedrijf precies nodig heeft om uw optimale klantcontactproces te verwezenlijken.

2.       Brown Paper Sessie
Door middel van een Brown Paper Sessie zullen al uw klantreizen vastgesteld worden. Klik op deze link om erachter te komen hoe de Brown Paper Sessie eruit ziet en waarom het zo succesvol is.

3.       Bespreking resultaten Brown Paper Sessie
Na de Brown Paper Sessie zullen wij de resultaten hiervan met u bespreken. De vastgestelde klantreizen worden nog een keer met u doorgenomen en zo nodig gefinetuned.

4.       Kick-off project
Na de definitieve bevestiging van uw klantreizen, wordt het project gestart en zullen wij uw unieke klantreizen inrichten in ons online platform Finly.

5.       Uitvoering / begeleiding
Na het inrichten van uw persoonlijke Finly pagina, voeren wij het klantcontactproces voor u uit in het geval van process outsourcing of verzorgen wij intensieve begeleiding als uw medewerkers zelf aan de slag gaan met 'advies op afstand'. Uw medewerkers worden getraind in het gebruik van Finly en zullen hierbij veel vertrouwen verkrijgen bij de inzet van Finly. Meer vertrouwen van medewerkers in het online klantcontact proces, leidt tot een hogere klantvriendelijkheid en een hoge klanttevredenheid.

6.       Evaluatie
Wij stellen op basis van het project een evaluatiecyclus met u op. In het begin is de cyclus intensiever. Eventuele aanpassingen zullen direct opgepakt worden om de vooraf bepaalde doelstellingen maximaal in te vullen en continu te blijven verbeteren.

7.       Uitrol organisatie
Als Finly eenmaal volgens uw klantcontactprocessen in werking is, kunt u het verder implementeren in de afdelingen binnen uw organisatie.